---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΑΧΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
PACHILAS ALEXANDROS
----- ----- -----
PACHYLAS
Η ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΣ - STOCK ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 205 / 55 / 16 175 / 65 / 14 195 / 65 / 15 Smart set  155 / 60 - 175 / 17 4 x 4 - 235 / 55 / 17 4 x 4 - 215 / 60 / 17 4 x 4 - 225 / 65 / 17 4 x 4 - 235 / 60 / 16 4 x 4 - 235 / 70 / 16 4 x 4 - 215 / 70 / 16 4 x 4 - 205 / 70 / 15 4 x 4 - 215 / 65 / 16 225 / 40 / 18 195 / 55 / 15 205 / 60 / 16 195 / 55 / 16 155 / 65 / 14 185 / 55 / 15 165 / 70 / 13 185 / 65 / 14 175 / 70 / 13 185 / 60 / 15 185 / 65 / 15 155 / 70 / 13 195 / 60 / 15 225 / 45 / 17 195 / 50 / 15 185 / 60 / 14 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τιμή τετράδας 350,00 €
Τιμή τετράδας 490,00 €
Τιμή τετράδας 360,00 €
Τιμή τετράδας 320,00 €
ΤΥΠΟΣ: RainExpert 3 SUV
Τιμή τετράδας 420,00 €
ΤΥΠΟΣ: RainExpert 3 SUV
Τιμή τετράδας 430,00 €
ΤΥΠΟΣ: RainSport 3 SUV
Τιμή τετράδας 410,00 €
ΤΥΠΟΣ: RainSport 3 SUV
Τιμή τετράδας 470,00 €
ΤΥΠΟΣ: RainSport 3 SUV
ΤΥΠΟΣ: ECO CONTACT 6
ΤΥΠΟΣ: ECO CONTACT 6
ΤΥΠΟΣ: ECO CONTACT 6
ΤΥΠΟΣ: ECO CONTACT 6
ΤΥΠΟΣ: ECO CONTACT 6
ΤΥΠΟΣ: ATR
ΤΥΠΟΣ: CROSS CONTACT LX2
ΤΥΠΟΣ: CROSS CONTACT LX2
ΤΥΠΟΣ: CROSS CONTACT LX2
ΤΥΠΟΣ: CROSS CONTACT LX2
ΤΥΠΟΣ: CROSS
Ολες οι Διαστάσεις
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 SEASON H
ΤΥΠΟΣ: PLUS H
Τιμή τετράδας 240,00 €
ΤΥΠΟΣ: 4 SEASON H
Τιμή τετράδας 260,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: PLUS T
Τιμή τετράδας 150,00 €
ΤΥΠΟΣ: PLUS 88T
Τιμή τετράδας 230,00 €
ΤΥΠΟΣ: 4 SEASON 88T
Τιμή τετράδας 250,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: PLUS
Τιμή τετράδας 260,00 €
ΤΥΠΟΣ: 4 SEASON
Τιμή τετράδας 280,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: PLUS T
Τιμή τετράδας 190,00 €
ΤΥΠΟΣ: PLUS T
Τιμή τετράδας 210,00 €
ΤΥΠΟΣ: PLUS T
Τιμή τετράδας 170,00 €
ΤΥΠΟΣ: PLUS H
Τιμή τετράδας 260,00 €
ΤΥΠΟΣ: 4 SEASON H
Τιμή τετράδας 280,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: PLUS T
Τιμή τετράδας 180,00 €
ΤΥΠΟΣ: PLUS H
Τιμή τετράδας 320,00 €
ΤΥΠΟΣ: 4 SEASON H
Τιμή τετράδας 340,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: PLUS H
Τιμή τετράδας 330,00 €
ΤΥΠΟΣ: PLUS H, V
Τιμή τετράδας 270,00 €
ΤΥΠΟΣ: 4 SEASON H
Τιμή τετράδας 300,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: PLUS 92YXL
Τιμή τετράδας 380,00 €
ΤΥΠΟΣ: PLUS
Τιμή set’s 240,00 €
ΤΥΠΟΣ: PLUS 88H
Τιμή τετράδας 380,00 €
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 91V
Τιμή τετράδας 240,00 €
Τιμή τετράδας 225,00 €
Τιμή τετράδας 200,00 €
Τιμή τετράδας 215,00 €
Τιμή τετράδας 240,00 €
Τιμή τετράδας 310,00 €
Τιμή τετράδας 275,00 €
ΤΥΠΟΣ: VIAXER 75T
Τιμή τετράδας 180,00 €
Τιμή τετράδας 225,00 €
Τιμή τετράδας 270,00 €
ΤΥΠΟΣ: VIAXER T
Τιμή τετράδας 200,00 €
Τιμή τετράδας 230,00 €
ΤΥΠΟΣ: VIAXER 79T
Τιμή τετράδας 190,00 €
Τιμή τετράδας 300,00 €
ΤΥΠΟΣ: VIAXER T
Τιμή τετράδας 210,00 €
Τιμή τετράδας 310,00 €
Τιμή τετράδας 320,00 €
Τιμή τετράδας 300,00 €
Τιμή τετράδας 330,00 €
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3
Τιμή τετράδας 340,00 €
SUV 98H
ΤΥΠΟΣ: SMART FALKEN
330,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: SUMITOMO
240,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: INFINITY
240,00 €
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 91H
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 T
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 V
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 H
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 94Y
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 88H
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 88T
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 84H
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 86T
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 82H
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 T,H
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 H
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 H
ΤΥΠΟΣ: DYNAXER HP3 92VXL
ΤΥΠΟΣ: ROAD PERFORMANCE H,V
Τιμή τετράδας 195,00 €
Τιμή τετράδας 180,00 €
ΤΥΠΟΣ: ROAD T
Τιμή τετράδας 160,00 €
ΤΥΠΟΣ: ROAD T
Τιμή τετράδας 160,00 €
Τιμή τετράδας 180,00 €
ΤΥΠΟΣ: ROAD T
Τιμή τετράδας 160,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: IMPULSER H
ΤΥΠΟΣ: IMPULSER T
ΤΥΠΟΣ: ROAD PERFORMANCE H
Τιμή τετράδας 180,00 €
ΤΥΠΟΣ: ROAD T
Τιμή τετράδας 160,00 €
ΤΥΠΟΣ: ROAD PERFORMANCE V
Τιμή τετράδας 180,00 €
ΤΥΠΟΣ: ULTRA HIGH PERFORMANCE 94Y
Τιμή τετράδας 230,00 €
ΤΥΠΟΣ: ROAD PERFORMANCE H
Τιμή τετράδας 190,00 €
ΤΥΠΟΣ: ROAD PERFORMANCE T
Τιμή τετράδας 180,00 €
ΤΥΠΟΣ: ROAD PERFORMANCE T,H
Τιμή τετράδας 180,00 €
ΤΥΠΟΣ: ROAD PERFORMANCE H,V
Τιμή τετράδας 180,00 €
ΤΥΠΟΣ: ROAD PERFORMANCE T
Τιμή τετράδας 160,00 €
ΤΥΠΟΣ: ROAD PERFORMANCE T,H
Τιμή τετράδας 200,00 €
ΤΥΠΟΣ: ROAD PERFORMANCE H,V
Τιμή τετράδας 220,00 €
ΤΥΠΟΣ: ROAD PERFORMANCE H,V
Τιμή τετράδας 190,00 €
ΤΥΠΟΣ: ULTRA HIGH PERFORMANCE W
Τιμή τετράδας 250,00 €
ΤΥΠΟΣ: SUV SUMMER H
Τιμή τετράδας 250,00 €
ER300: 270 € TOO5: 285 € DRIVEGARD: 330 € (τετράδες)
ΤΥΠΟΣ:
ΤΥΠΟΣ: T005 H
Τιμή τετράδας 230,00 €
ΤΥΠΟΣ: DRIVEGARD H
Τιμή τετράδας 270,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: B280T
Τιμή τετράδας 220,00 €
ΤΥΠΟΣ: ER300H
Τιμή τετράδας 240,00 €
ΤΥΠΟΣ: T005V
Τιμή τετράδας 250,00 €
ΤΥΠΟΣ: S001 91Y
Τιμή τετράδας 400,00 €
ΤΥΠΟΣ: DRIVEGARD
Τιμή τετράδας 420,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: TURANZA T005
Τιμή τετράδας 290,00 €
ΤΥΠΟΣ: TURANZA T005
Τιμή τετράδας 260,00 €
ΤΥΠΟΣ: TURANZA T005
Τιμή τετράδας 290,00 €
ΤΥΠΟΣ: B250
Τιμή τετράδας 240,00 €
ΤΥΠΟΣ: B280
Τιμή τετράδας 270,00 €
Τιμή τετράδας 245,00 €
ΤΥΠΟΣ: EP150H
Τιμή τετράδας 340,00 €
Τιμή τετράδας 240,00 €
ΤΥΠΟΣ: T005H
Τιμή τετράδας 445,00 €
ΤΥΠΟΣ: T005H
Τιμή τετράδας 380,00 €
ΤΥΠΟΣ: DRIVEGARD
Τιμή τετράδας 430,00 €
--------------------
Τιμή τετράδας 380,00 €
ΤΥΠΟΣ: 001Y
Τιμή τετράδας 450,00 €
ΤΥΠΟΣ: DUELLER SUV
Τιμή τετράδας 410,00 €
Τιμή τετράδας 220,00 €
Τιμή τετράδας 200,00 €
Τιμή τετράδας 170,00 €
Τιμή τετράδας 180,00 €
Τιμή τετράδας 200,00 €
Τιμή τετράδας 250,00 €
Τιμή τετράδας 210,00 €
Τιμή τετράδας 150,00 €
Τιμή τετράδας 200,00 €
Τιμή τετράδας 220,00 €
Τιμή τετράδας 170,00 €
Τιμή τετράδας 190,00 €
Τιμή τετράδας 160,00 €
Τιμή τετράδας 230,00 €
Τιμή τετράδας 180,00 €
Τιμή τετράδας 240,00 €
Τιμή τετράδας 260,00 €
Τιμή τετράδας 230,00 €
Τιμή τετράδας 350,00 €
--------------------
Τιμή τετράδας 300,00 €
Τιμή τετράδας 260,00 €
Τιμή τετράδας 225,00 €
Τιμή τετράδας 260,00 €
Τιμή τετράδας 250,00 €
Τιμή τετράδας 390,00 €
Τιμή τετράδας 310,00 €
Τιμή τετράδας 220,00 €
Τιμή τετράδας 260,00 €
Τιμή τετράδας 320,00 €
Τιμή τετράδας 240,00 €
Τιμή τετράδας 270,00 €
Τιμή τετράδας 230,00 €
Τιμή τετράδας 360,00 €
Τιμή τετράδας 240,00 €
Τιμή τετράδας 390,00 €
Τιμή τετράδας 430,00 €
Τιμή τετράδας 390,00 €
Τιμή τετράδας 440,00 €
Τιμή τετράδας 300,00 €
LX2 98H
Τιμή τετράδας 420,00 €
Τιμή τετράδας 285,00 €
Τιμή τετράδας 240,00 €
Τιμή τετράδας 220,00 €
Τιμή τετράδας 240,00 €
Τιμή τετράδας 240,00 €
Τιμή τετράδας 380,00 €
ΤΥΠΟΣ: RUNOFFLAND
Τιμή τετράδας 460,00 €
--------------------
Τιμή τετράδας 290,00 €
Τιμή τετράδας 190,00 €
Τιμή τετράδας 235,00 €
Τιμή τετράδας 290,00 €
Τιμή τετράδας 220,00 €
Τιμή τετράδας 245,00 €
Τιμή τετράδας 210,00 €
Τιμή τετράδας 330,00 €
Τιμή τετράδας 220,00 €
Τιμή τετράδας 345,00 €
Τιμή τετράδας 430,00 €
Τιμή τετράδας 350,00 €
Τιμή τετράδας 425,00 €
--------------------
Τιμή τετράδας 390,00 €
Τιμή τετράδας 250,00 €
Τιμή τετράδας 220,00 €
Τιμή τετράδας 190,00 €
Τιμή τετράδας 200,00 €
Τιμή τετράδας 220,00 €
Τιμή τετράδας 320,00 €
Τιμή τετράδας 250,00 €
Τιμή τετράδας 170,00 €
Τιμή τετράδας 220,00 €
Τιμή τετράδας 280,00 €
Τιμή τετράδας 200,00 €
Τιμή τετράδας 240,00 €
Τιμή τετράδας 200,00 €
Τιμή τετράδας 300,00 €
Τιμή τετράδας 210,00 €
Τιμή τετράδας 370,00 €
Τιμή τετράδας 340,00 €
Τιμή τετράδας 340,00 €
Επιλέξτε τον ΤΥΠΟ και τις ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ και την ΤΙΜΗ που σας ενδιαφέρουν και πατήστε…
ΤΥΠΟΣ: PRIMACY 4 91v
Τιμή τετράδας 300,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE +91H
Τιμή τετράδας 340,00 €
--------------------
ENERGY SAVER 91H
Τιμή τετράδας 250,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE+ 91H
Τιμή τετράδας 280,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: SAVER+ 82T
Τιμή τετράδας 225,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE+ 86H
Τιμή τετράδας 240,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: SAVER+ 82H
Τιμή τετράδας 250,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE+ 86H
Τιμή τετράδας 260,00 €
--------------------
PILOT SPORT 3 82V
Τιμή τετράδας 260,00 €
--------------------
PILOT SPORT4 92Y XL
Τιμή τετράδας 390,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE+ 94W XL
Τιμή τετράδας 470,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: SAVER 88H
Τιμή τετράδας 300,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE+ 92V
Τιμή τετράδας 320,00 €
--------------------
SAVER, PRIMACY 4 88T
Τιμή τετράδας 260,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE 92T XL
Τιμή τετράδας 280,00 €
--------------------
Στην τιμή Συμπεριλαμβάνεται ΔΩΡΕΑΝ: Τοποθέτηση - Ζυγοστάθμιση - ΦΠΑ
ΤΥΠΟΣ: SAVER 84H
Τιμή τετράδας 300,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE 88V
Τιμή τετράδας 330,00 €
--------------------
--------------------
ΤΥΠΟΣ: SAVER 86T
Τιμή τετράδας 280,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE 86H
Τιμή τετράδας 310,00 €
--------------------
--------------------
ΤΥΠΟΣ: SAVER 82H
Τιμή τετράδας 360,00 €
--------------------
--------------------
ENERGY SAVER 87H
Τιμή τετράδας 390,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE+ 91H XL
Τιμή τετράδας 450,00 €
--------------------
--------------------
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE+ 86H
Τιμή τετράδας 370,00 €
ENERGY SAVER 82H: 400 € PRIMACY 92H 410 CLIMATE+ 96H: 450 € CROSS 96V: 510 € (τετράδες)
ΤΥΠΟΣ:
ENERGY SAVER 85V: 380 € CROSSCLIMATE 89V: 410 € (τετράδες)
ΤΥΠΟΣ:
PILOT SPORT4 92W XL: 460 € SUPERSPORT: 520 € CROSS 92YXL: 490 € Z P: 590 € (τετράδες)
ΤΥΠΟΣ:
--------------------
PRIMARY3 98V: 410 € TOUR 98H: 420 € CROSS 102H: 420 € CLIMATE 102 SUV:460 € CROSS: 440 € TOUR: 440 € (τετράδες)
ΤΥΠΟΣ:
ΤΥΠΟΣ: PLUS 91V
Τιμή τετράδας 250,00 €
ΤΥΠΟΣ: SU1 & ALL SEASON 280 E
Τιμή τετράδας 270,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: PLUS 91H
Τιμή τετράδας 220,00 €
ΤΥΠΟΣ: ALL SEASON H
Τιμή τετράδας 230,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: PLUS T
Τιμή τετράδας 190,00 €
ΤΥΠΟΣ: ALL SEASON T
Τιμή τετράδας 210,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: PLUS T
Τιμή τετράδας 190,00 €
ΤΥΠΟΣ: ALL SEASON T
Τιμή τετράδας 210,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: PLUS H -
Τιμή τετράδας 200,00 €
ΤΥΠΟΣ: SU1 94YXL
Τιμή τετράδας 350,00 €
ΤΥΠΟΣ: ALL SEASON 94V
Τιμή τετράδας 360,00 €
--------------------
--------------------
Στην τιμή Συμπεριλαμβάνεται ΔΩΡΕΑΝ: Τοποθέτηση - Ζυγοστάθμιση - ΦΠΑ
Τιμές


ΤΥΠΟΣ: ProTech HP
CityTech II
CityTech II
ΤΥΠΟΣ: CityTech II
ΤΥΠΟΣ: ProTech HP
ΤΥΠΟΣ: ECO CONTACT 6
ΤΥΠΟΣ: PREMIUM CONTACT 6, 91Y
ΤΥΠΟΣ: CONTI ECO CONTACT 3
ΤΥΠΟΣ: CONTI ECO CONTACT 3
ΤΥΠΟΣ: CONTI SPORT CONTACT 92Y
ΤΥΠΟΣ: CONTI ECO CONTACT 3
ΤΥΠΟΣ: CONTI CROSS CONTACT
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91V
ΤΥΠΟΣ: CityTech II
ΤΥΠΟΣ:
ΤΥΠΟΣ:
ΤΥΠΟΣ: CityTech II
ΤΥΠΟΣ: CityTech II
ΤΥΠΟΣ: CityTech II
ΤΥΠΟΣ: CityTech II
ΤΥΠΟΣ: ProTech HP
ΤΥΠΟΣ: CityTech II
ΤΥΠΟΣ: ProTech HP
ΤΥΠΟΣ: ProTech HP
ΤΥΠΟΣ: ProTech HP
ΤΥΠΟΣ: ProTech HP
ΤΥΠΟΣ: CONTI ECO CONTACT 5 86T
ΤΥΠΟΣ: CONTI ECO CONTACT 3 79T
ΤΥΠΟΣ: CONTI ECO CONTACT 3 75T
ΤΥΠΟΣ: CONTI ECO PREMIUM 5 92H
ΤΥΠΟΣ: CONTI ECO CONTACT 5 87H
ΤΥΠΟΣ: CONTI ECO PREMIUM 5 85H
ΤΥΠΟΣ: CityTech II
ΤΥΠΟΣ: CityTech II
ΤΥΠΟΣ: CityTech II
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91H
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP COMPACT 82T
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 92H
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENT PERFORMANCE 82V
ΤΥΠΟΣ: EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 91Y
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENT PERFORMANCE 88H
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP COMPACT 75T
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP COMPACT 88T
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENT PERFORMANCE 84H
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP COMPACT 88T
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP COMPACT 86T
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP COMPACT 79T
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP 82H
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP COMPACT 75T
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 87H
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 92H
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 85H
ΤΥΠΟΣ: EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 92YXL
ΤΥΠΟΣ: EFFICIENTGRIP SUV 98H
ΤΥΠΟΣ: RainExpert 3
ΤΥΠΟΣ: RainSport 3
ΤΥΠΟΣ: RainExpert 3
ΤΥΠΟΣ: RainExpert 3
ΤΥΠΟΣ: RainSport 3
ΤΥΠΟΣ: RainExpert 3
ΤΥΠΟΣ: RainExpert 3
ΤΥΠΟΣ: RainExpert 3
ΤΥΠΟΣ: RainSport 3
ΤΥΠΟΣ: RainExpert 3
ΤΥΠΟΣ: RainSport 3
ΤΥΠΟΣ: RainSport 3
ΤΥΠΟΣ: RainSport 3
--------------------
ΤΥΠΟΣ: CONTI PREMIUM CONTACT 5 88T
ΤΥΠΟΣ: CONTI PREMIUM CONTACT 5 84T
ΤΥΠΟΣ: CONTI PREMIUM CONTACT 5 82H
ΤΥΠΟΣ: B250
ΤΥΠΟΣ: B250
ΤΥΠΟΣ: BT005H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επικοινωνία Τηλ: 210 6817202 - 216 7000469 www.elastikapachilas.gr e-mail 1: alexpach@hol.gr e-mail 2: info@elastikapachilas.gr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τιμή τετράδας 290,00 €
ΤΥΠΟΣ: CITY LANDER
Τιμή τετράδας 360,00 €
ΤΥΠΟΣ: SUV SUMMER
Τιμή τετράδας 250,00 €
ΤΥΠΟΣ: Ro-T/+
--------------------
--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΥΠΟΣ: HTX RH5
Τιμή τετράδας 380,00 €
Τιμή τετράδας 420,00 €
ΤΥΠΟΣ: GRANDTREK
Τιμή τετράδας 460,00 €
ΤΥΠΟΣ: URBAN TERRAIN T/A
Τιμή τετράδας 340,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE SUV
Τιμή τετράδας 490,00 €
ΤΥΠΟΣ: PLUS
Τιμή τετράδας 380,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: CITY LANDER
Τιμή τετράδας 380,00 €
--------------------
--------------------
ΤΥΠΟΣ: LATITUDE CROSS
Τιμή τετράδας 450,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: CITY LANDER
--------------------
--------------------
ΤΥΠΟΣ: GRANDTREK ST 20
Τιμή τετράδας 390,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: URBAN TERRAIN T/A
Τιμή τετράδας 320,00 €
--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΥΠΟΣ: HTX RH5
Τιμή τετράδας 420,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSS
Τιμή τετράδας 440,00 €
--------------------
--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
-------------------- --------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΥΠΟΣ: CITY LANDER
Τιμή τετράδας 400,00 €
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE
Τιμή τετράδας 470,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: LATITUDE CROSS
Τιμή τετράδας 440,00 €
ΤΥΠΟΣ: ST 20
Τιμή τετράδας 430,00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΥΠΟΣ: CITY LANDER
Τιμή τετράδας 460,00 €
--------------------
--------------------
--------------------
-------------------- --------------------
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE 106V SUV
Τιμή τετράδας 470,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: LATITUDE CROSS DT
Τιμή τετράδας 520,00 €
ΤΥΠΟΣ: HTX RH5
Τιμή τετράδας 420,00 €
ΤΥΠΟΣ: URBAN TERRAIN T/A
Τιμή τετράδας 370,00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΥΠΟΣ: RV1
Τιμή τετράδας 400,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE 100 HXL
Τιμή τετράδας 520,00 €
--------------------
--------------------
--------------------
-------------------- --------------------
ΤΥΠΟΣ: URBAN TERRAIN T/A
Τιμή τετράδας 420,00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΥΠΟΣ: RV1
Τιμή τετράδας 470,00 €
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
ΤΥΠΟΣ: URBAN TERRAIN T/A
Τιμή τετράδας 430,00 €
ΤΥΠΟΣ: CROSSCLIMATE SUV
Τιμή τετράδας 600,00 €
--------------------
ΤΥΠΟΣ: SPORT 3AO
Τιμή τετράδας 580,00 €
ΤΥΠΟΣ: CITY LANDER 99V
Τιμή τετράδας 490,00 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τιμή τετράδας 370,00 €
Τιμή τετράδας 440,00 €
Τιμή τετράδας 470,00 €
Τιμή τετράδας 440,00 €
Τιμή τετράδας 520,00 €
Τιμή τετράδας 390,00 €
Σχεδιασμός ιστοσελίδας - Φιλοξενία - υποστήριξη By Athens marketing - τηλ: 6944635156
Ελαστικά αυτοκινήτων
Ζάντες αυτοκινήτων
Αμορτισέρ
Ευθυγράμμιση ελαστικών αυτοκινήτων
----- ----- ----- -----
Ελαστικά
Car Tires
Car Wheels
Amortisseur
Car Wheel alignment
----- ----- ----- -----
Tires
ΠΑΧΥΛΑΣ
Τηλ: 210 6817202 - 216 7000469
Λεωφ. Κηφισίας 288, Χαλάνδρι, Τ.κ. 15 232, (ΑΘΗΝΑ)